06-15172417 info@just2fit.nl

Mindfulness

Start vandaag

En kies voor jezelf!

Minfulness leren: wil jij dingen in je leven veranderen! Mensen gaan mindfulness beoefenen om tal van redenen: om meer rust te ervaren, minder te piekeren, beter om te kunnen gaan met stress, om voor zichzelf te kiezen, zich beter te kunnen concentreren, gelukkiger te worden, meer te kunnen genieten, effectiever te werken, beter te slapen, zich (beter) te kunnen ontspannen en zo veel meer.

JustMindful is een combinatie van Mindfulness en een programma die ik heb ontwikkeld. Door eigen ervaring en technieken die hier uit voort zijn gekomen.

Stap 1: Je bewust worden waardoor jij wordt belemmerd. Welke gedachten’s zorgen ervoor dat je niet verder komt in je ontwikkeling. Je bijvoorbeeld snel overloopt en of daardoor niet goed kunt slapen of stress ervaart etc. Loop je elke keer weer tegen dezelfde dingen, situaties of mensen aan! En lijken deze niet te veranderen! Wordt je hierin bewust.

Stap 2: Kijken we naar deze inzichten. En leer je in deze fase hoe je ze kunt accepteren, door je gevoel en je gedachten er te laten zijn zonder daar een oordeel over te geven. En door de rust toe te laten met ademhalingsoefeningen en of meditatie.

Stap 3: Om jezelf vorm te geven is het van belang jezelf te aanvaarden wie je bent en daarnaar te luisteren. In deze fase accepteer jij jezelf in wie je bent. En bekijk jij elke keer weer wat jij nodig hebt om jezelf te kunnen zijn. En kijk je naar wat of wie niet meer langer bij je past of hoort. Dat kan zijn in leef keuze, werk, relatie/ familie of in vriendschap.

Bewustwording: begint met observeren (met aandacht, zonder oordeel) kijkend naar jezelf. We kijken veelal naar andere mensen hoe zij iets doen. En veelal vinden wij het belangrijk wat onze omgeving van iets vinden. Ik ben van mening dat we allemaal van elkaar leren. Alleen weet, dat alleen jij weet wat goed voor jouw is. Je kunt leren naar jezelf te kijken, door te observeren wat voor jouw belangrijk is. Alleen jij bent de enige die dit kan (observeren).

Door bewustwording en observatie ontstaat er ruimte en kun jij toekomen om dingen te gaan accepteren en los te laten. Ademhalingsoefeningen en of Meditatie is een onderdeel die voor ruimte en rust zorgt. JustMindful wordt ook gebruikt om met fysieke klachten en angsten om te gaan. Door observatie waar er bij jou in je lichaam spanning of emotie vast zit. Met een kleine aanpassing kunnen we samen al snel een grote verandering aanbrengen.

Investeer in jezelf: als je veranderingen voor jezelf wilt aanbrengen.


Scroll to Top